Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
 

Revija Gledga s prilogo Svetilnik

Leta 2003 so Obalne galerije Piran v sodelovanju z Gledališčem Koper pričele izdajati revijo, informacijski bilten Gledga.

Namen Gledga je opozoriti bralce na aktualne dogodke v omenjenih institucijah, jih s kratkimi teksti in slikovnim materialom vzpodbuditi k večjemu obisku in spoznavanju likovne in gledališke umetnosti.
Vsebina tekstov je namenjena tako strokovni kot širši publiki. Informacije zajemajo strokovne članke, intervjuje, mnenja, zanimivosti iz kulturnega življenja in fotografsko kroniko.
Vsebinska zasnova sledi večplastnemu programu Obalnih galerij in dokumentira pestro dogajanje v posameznih razstaviščih v Piranu in Kopru.

Od leta 2007 ima revija stalno rubriko Priprta vrata depoja - Likovne zbirke Obalnih galerij, ki sistemtično predstavlja dela iz bogate likovne zbirke zavoda. Ta je žal še vedno shranjena v depojih, zato tovrstna predstavitev zaenkrat ponuja edini vpogled v zbiralsko politiko institucije. Zbirka med drugim hrani tudi nekatera temeljna dela umetnikov, ki so zaznamovali slovensko likovno sceno, predvsem od 80. let prejšnjega stoletja dalje.

Leta 2008 je revija Gledga dobila prilogo za otroke in mladino Svetilnik, ki ga sooblikuje osem kulturnih institucij. Brezplačno je razdeljen po osnovnih šolah in knjižnicah na Obali. Priloga je med porabniki zelo dobro sprejeta, s pedagoško in zabavno vsebino je njen namem predvsem popularizacija kulturnih dejavnosti med mladimi in vzpodbujanje njihove kreativnosti.

Gledga in Svetilnik izhajata 6-krat letno v nakladi 3000 oz. 5000 izvodov in sta brezplačna.

 

 

 TTL