Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

   EX-TEMPORE PIRAN


 

Pred 48. leti je skupina piranskih likovnikov, idejni oče je bil Pavle Zamar Zappa, prvič v slikovitem Piranu z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino organizirala poseben slikarski dogodek: likovniki od vsepovsod so v točno odmerjenem času ustvarjali dela, katere je strokovna žirija ocenila in nagradila. Ta osnovni koncept prireditve, katero so takrat prvič poimenovali Ex-tempore (iz latinščine ex tempore: iz časa, v času), ostaja vse do danes. Od takrat se je po vzgledu piranskega Ex-tempora prireditev razširila v številne kraje bivše Jugoslavije in še danes jim sledimo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji in drugod. Piranski slikarski Ex-tempore pa ohranja status najstarejšega Ex-tempora v Evropi z neprekinjenim delovanjem tudi po zaslugi dolgoletnega ravnatelja Obalnih galerij Piran, Antona Biloslava. Pred štirinajstimi leti smo slikarski Ex-tempore nadgradili še z Ex-temporom keramike, tako da je danes Piran med keramičarji že prepoznaven tudi izven meja Evrope. Je edina tovrstna likovna manifestacija tekmovalnega značaja v organizaciji Obalnih galerij Piran, katere se udeležujejo profesionalni in ljubiteljski likovniki ter keramičarji iz več kot desetih držav.

Piranski Ex-tempore je že desetletja izredno pomemben segment turistično kulturne ponudbe v Slovenski Istri in se tradicionalno dogaja v mesecu septembru. Obalne galerije Piran zato v tem času – tudi s sodelovanjem partnerjev – organiziramo še spremljajoče razstave in druge kulturne dogodke. Je hkrati ena redkih likovnih manifestacij, ki že desetletja omogoča kolekcionarjem in gospodarskim družbam, da si s svojo soudeležbo ustvarjajo kvalitetne zbirke likovnih del. Nives Marvin, Obalne galerije Piran

 

Forty-eight years ago in the picturesque setting of Piran, with its rich historical and cultural heritage, a group of local painters led by Pavle Zamar Zappa, who conceived the idea, organized an unusual event: artists from all over the world were given a precisely set amount of time to make paintings that were then judged and awarded by an expert jury. The basic concept of the event – which they named Ex-tempore (from Latin ex tempore: “from the time; on the spur of the moment”) – has remained to this day. Later, similar events, all modelled on Piran’s Ex-tempore, spread to other parts of what was then Yugoslavia, and today we find them in other Slovene cities, in Croatia, Italy, and Austria, and elsewhere. But Piran’s Painting Ex-tempore maintains its status as the oldest such event in Europe with an uninterrupted history, thanks in large part to the work of Anton Biloslav, the long-time director of the Coastal Galleries Piran. Fourteen years ago, the painting event was joined by a second Ex-tempore in ceramics, so that today Piran is known among ceramicists even beyond Europe. The only competitive art event organized by the Coastal Galleries, Ex-tempore attracts the participation of professional and amateur painters and ceramicists from over a dozen countries.

The Piran Ex-tempore, which traditionally takes place in September, has for decades been an extremely important part of the cultural offering for tourists in Slovene Istria. For this reason, in collaboration with our partners, the Coastal Galleries organize a number of accompanying exhibitions and other cultural events to coincide with the competitions. At the same time, Ex-tempore is one of the rare art events that has long made it possible for private collectors and companies to build high-quality art collections through their sponsorship of awards. Nives Marvin, Gallerie Costiere Pirano

 

Un gruppo di artisti piranesi ispirati da Pavle Zamar Zappa, quarantotto anni fa organizzavano nella pittoresca città d’arte di Pirano, un avvenimento particolare: artisti di tutto il mondo davano vita, in un lasso di tempo preciso, a opere d’arte che venivano poi valutate e premiate da una giuria di esperti. Questo il concetto alla base della manifestazione denominata Ex-tempore (dal latino ex tempore: subito, immediatamente) che si è preservato fino a oggi. Da allora, su esempio dell’Ex-tempore piranese, manifestazioni analoghe sono state organizzate in numerose altre località dell’ex Jugoslavia e ancora oggi se ne organizzano in Slovenia, Croazia, Italia, Austria ecc. L’Ex-tempore piranese ha invece mantenuto il primato della più antica Ex-tempore europea organizzata senza interruzioni grazie all’abnegazione del pluriennale direttore delle Gallerie costiere Pirano, Anton Biloslav. All’Ex-tempore di pittura, quattordici anni fa, si aggiungeva anche l’Ex-tempore di ceramica e oggi Pirano è conosciuta anche dai ceramisti europei e non solo. Manifestazione artistica, a carattere competitivo, unica nel suo genere, organizzata dalle Gallerie costiere Pirano, vede la partecipazione di ceramisti amatoriali e professionisti di oltre dieci paesi.

Da decenni l’Ex-tempore piranese rappresenta un segmento molto importante dell’offerta culturale dell’Istria slovena che ha luogo, ormai tradizionalmente, nel mese di settembre. Per questo motivo le Gallerie costiere Pirano e i collaboratori, organizzano in contemporanea mostre collaterali e altri avvenimenti culturali. L’Ex-tempore è anche una delle poche manifestazioni artistiche che da decenni consentono ai collezionisti e alle aziende di dar vita con il loro contributo a collezioni di opere d’arte prestigiose. Nives Marvin, Coastal Galleries Piran
TTL