Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  MEDNARODNI SIMPOZIJ KIPARJEV FORMA VIVA PORTOROŽ 2019


 

Prireditelj: Obalne galerije Piran / Gallerie Costiere Pirano

Tema: Intervencija v javni prostor

Udeleženci: 3 kiparji / kiparke (izbrani na podlagi predhodno zbranih prijav ali organizatorjevega povabila)

Čas: 16.9. – 12. 10. 2019

Material: kamen Pazin, v velikosti cca 200 x 100 x 100 cm (skulptura je lahko sestavljena tudi iz več delov)

Delovišče: delovišče Forme vive na Seči pri Portorožu

Lokacije za namestitev skulptur:

  1. PIRAN, mestno jedro, ureditev razširitve ulice na Marxovi ulici

  2. PIRAN, Fornače, območje poleg avtobusne postaje

  3. LUCIJA, zelenice novega Zdravstvenega doma, vhod (fotografije v prilogi)

     

POGOJI

Prireditelj:

• zagotovi osnovna orodja (manjša orodja in dvigala za premik materiala) ter pomoč pri fizično težjih opravilih, električno povezavo in priključitev, temeljenje, pomoč pri postavitvi skulpture,

• zagotovi in krije stroške namestitve in prehrane v kraju simpozija ter priskrbi brezalkoholne pijače na samem delovišču,

• poskrbi za medijsko odmevnost simpozija (objave obvestil in prispevkov o dogodku na TV, v tiskanih in elektronskih medijih, promocija dogodka na socialnih omrežjih galerije), javno predstavitev ob koncu simpozija ter predstavitev v monografijah in brošurah Forme vive,

• zagotovi avtorski honorar v vrednosti 2.000 € (neto dohodka), ki ga po končanem simpoziju avtor prejme na svoj transakcijski račun. Poleg stroškov bivanja prireditelj zagotovi plačilo vseh dajatev (dohodnina, prispevki) na celoten prejemek

• zagotovi delno kritje stroškov poti po predhodnem dogovoru s prirediteljem.

 

Od kandidatov pričakujemo:

• izkušnje z delom v kamnu in samostojno delo na prostem,

• samostojno ureditev zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja,

• seznanitev s pravilnikom simpozija,

• seznanitev organizatorja z morebitnimi posebnimi potrebami, zahtevami ter željami, ki lahko pomembno vplivajo na potek simpozija oz. pričakovanja organizatorja,

Kandidati naj pošljejo prijavni obrazec z življenjepisom, idejno zasnovo skulpture za izbrano lokacijo (v obliki skice oz. foto-simulacije ali fotografije izvedene makete najkasneje do 17. 03. 2019na naslov: OBALNE GALERIJE PIRAN / GALLERIE COSTIERE PIRANO, Tartinijev trg 3, Piran 6330 ali po elektronski pošti:

info@obalne-galerije.si

Kandidati bodo o izboru obveščeni do 22. 04. 2019.

 

O FORMA VIVI 

Forma viva na Seči pri Portorožu je od leta 1961 bienalni mednarodni simpozij kiparjev in galerija sodobne plastike na prostem. Na pobudo dveh slovenskih kiparjev, Janeza Lenassija (1927-2008) in Jakoba Savinška (1922-1961), ki sta se udeležila kiparskega simpozija v avstrijskem St. Margarethenu, je leta 1961 prišlo do izvedbe prvih dveh srečanj v Sloveniji. V Kostanjevici na Krki so povabljeni kiparji ustvarjali v lesu, na Seči pri Portorožu pa v belem istrskem kamnu. Leta 1964 so na Ravnah na Koroškem začeli snovati skulpture v železu, v Mariboru pa so leta 1967 izbrali beton.

Simpozij spodbuja druženje kiparjev iz različnih koncev sveta, nudi dandanes redko priložnost izvedbe skulptur v velikih formatih in bogati izkušnje uporabe klasičnega kiparskega gradiva, kamna.  Za potrebe Forme vive kamen lomijo v bližnjih kamnolomih hrvaške Istre. Z leti se je Forma viva na Seči razvila v edinstveno zbirko kamnite plastike na prostem v Sloveniji. Večina skulptur se nahaja v galeriji na polotoku Seča pri Portorožu, nekaj pa jih je postavljenih na ogled tudi v mestih slovenske Istre.

Sodelujoče kiparje na obeh deloviščih letošnjega Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva 2019 bosta na podlagi skupne strokovne komisije izbirali Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Obalne galerije Piran.

  

 


Lokacija 1


Lokacija 1


Lokacija 2


Lokacija 2


Lokacija 3


Lokacija 3TTL