Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  NAGRADE XV. mednarodni ex-tempore keramike


 

Mednarodna žirija v sestavi:

- Iztok Maroh (Slovenija / Slovenia / Slovenia)

- Franko Vecchiet (Italia / Italia /  Italy)

- Dražen Vitolović (Hrvaška / Croazia / Croatia))

- Tatjana Sirk (tajnica / segretario / secretary)

je izvolila predsednika žirije gospoda Iztoka Maroha.

Izmed 55 predstavljenih del je strokovna žirija za razstavo izbrala 33 del. Od tega ja prispelo 30 del. Razstava je letos postavljena v Galeriji Herman Pečarič. Mednarodna strokovna žirija je podelila 4 razpisane nagrade in 3 častna priznanja.

Častna priznanja prejmejo:

Sapana Gandharb, Čavorović Jovana in Milan Stošić.

Posebno nagrado podjetja Hobby colorobbia in trgovine Art, ki je v obliki slikarskega materiala prejme Anže Jurkovšek.

Nagrado v obliki samostojne razstave v Galeriji Herman Pečarič za najbolj izvirno delo podeljujejo Obalne galerije Piran, prejmeta pa jo Kristina Rutar in Josipa Čeliković.

A Josipa Čeliković

b Kristina Rutar

Tudi GRAND PRIX XV. mednarodnega ex-tempora keramike Piran 2014 podeljujejo OBALNE GALERIJE PIRAN, prejme ga Mladen Ivančić.

cMladen ivančić

 

Obrazložitev:

Izbor nagrade grand prix na XV. mednarodnem  ex-temporu keramike Piran tokrat ni bil enostaven. Kriteriji za izbor so bili profesionalnost, oblikovne kvalitete, inovativnost, tehnološka dovršenost in razvijanje sodobnega konteksta.  Nekatera dela na XV mednarodnem ex-temporu keramike  Piran odlikuje inovativnost vendar jim manjka profesionalnost pri prezentaciji, medtem ko so druga dela oblikovno kvalitetna jim primanjkuje kontekst sodobnosti.

Letošnji grand-prix »Melting borsch« hrvaškega avtorja Mladena Ivančiča zadovoljuje navedene kriterije, čeprav pri keramiki prepoznanega avtorja tehnologija še vedno prednjači pred inovativnostjo.  Keramično delo Melting borsch vizualno prepriča s svojo sporočilnostjo ter se navezuje na simboliko tradicionalnega. Istočasno je skozi naslov dela možno razbrati opozarjanje na recentno politično dogajanje.

Področje umetniške keramike predvsem v slovenskem likovnem prostoru še vedno preveč niha med aktualnostjo in anahronizmom , pri čemer je mednarodni ex-tempore keramike v Piranu že 15 let pokazatelj aktualnega dogajanja na tem umetniškem področju.

L’ assegnazione del Grand prix al XV ex-tempore internazionale della ceramica di Pirano ha rappresentato quest’anno un impegno particolarmente difficile. I criteri di giudizio della commissione giudicatrice sono stati: la professionalità nell’esecuzione, le qualità formali delle opere, il grado di innovazione, la perfezione tecnica, e il rapporto dell’opera con il contesto contemporaneo. Alcune opere presentate al XV ex-tempore internazionale della ceramica di Pirano sono state giudicate ecellenti per il loro grado di innovazione, ma la loro presentazione è stata poco professionale. Altri lavori invece pur di buona qualitatà formale,  sono risultati meno interessanti nel loro rapporto con la contemporaneità dell’arte.

La comissione ha giudicato l’opera “Melting borsch”dell’artista croato Mladen Ivančič all’altezza del primo premio, e gli ha conferito il Grand prix della ceramica di quest’anno. Nel lavoro di questo, ormai noto artista, la parte tecnica ha il sopravvento sull’innovazione. L’opera “Melting borsch”si ricollega perciò ad una simbologia della tradizione con una grande forza comunicativa. Attraverso alcuni particolari inoltre, come il titolo dell’opera, si può leggere un nota critica sulla recente situazione politica.

La ceramica artistica slovena si colloca per lo più tra le tendenze attuali e una tradizione in parte ormai desueta. Ma l’ex-tempore internazionale della ceramica di Pirano svolge già da 15 anni un preciso ruolo di riferimento delle tendenze più attuali in questo campo.


TTL