Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  XLVIII. MEDNARODNI SLIKARSKI EX-TEMPORE
Nagrade / I premi/ Awards


 

MEDNARODNA STROKOVNA ŽIRIJA / GIURIA DI ESPERTI INTERNAZIONALI / INTERNATIONAL EXPERT JURY

- Giuliana Carbi (Italija / Italia / Italy)

- Dejan Mehmedovič (Slovenija / Slovenia / Slovenia)

- Andrej Medved (Slovenija / Slovenia / Slovenia)

- Majda Božeglav Japelj (tajnik / segretario / secretary)

 

GRAND PRIX XLVIII. EX TEMPORE PIRAN...............................................2.000 €  

 

Odkupna nagrada*/ Il premio acquisto* / Purchase prizes* 

(avtor, do 35 let / l’autore sino ai 35 anni / an author aged up to 35 years) 

OBALNE GALERIJE PIRAN / GALLERIE COSTIERE PIRANO

 

Veliki odkupni nagradi / I premi principali acquisto / Major purchase prizes ....1.000 € 

OBČINA PIRAN / IL COMUNE DI PIRANO / MUNICIPALITY OF PIRAN

SPLOŠNA PLOVBA d.o.o., Portorož 

 

Posebna velika nagrada** / Il premio speciale** / Special prize**...............1.000 €

TRGOVINE ART

 

Velike hotelske nagrade*** / I premi alberghieri speciali*** / Special hotel prizes***..........1.000 € 

HOTEL PIRAN IN HOTEL EVROPA

HOTELI BERNARDIN d.d. 

LIFECLASS Portorož

 

Odkupne nagrade / I premi acquisto / Purchase prizes................................750 € 

MAROVT d.o.o., Stranice

MAROVT d.o.o., Stranice

ADRIATIC SLOVENICA d.d., Koper

 

Hotelske nagrade*** / I premi alberghieri***/ Hotel prizes***....................750 €

HOTEL TARTINI, Piran 

BELVEDERE d.o.o., Izola

ADRIA TURISTIČNO PODJETJE d.o.o., Ankaran

 

Posebne nagrade / I premi speciali / Special prizes....................................750 € 

MAIMERI IN TRGOVINE ART** 

GOLDEN IN TRGOVINE ART**

 

Nagradi na papirju (akvarel, risba, kolaž in drugo) / I premi acquisto per dipinti 

su carta (acquerello, disegno, colage, ecc.) / Purchase prizes for work on paper 

(watercolor, drawing, collage, etc.).........................................................350 €

Zasebni zbiratelj / Collezionista privato / Private collector

Zasebni zbiratelj / Collezionista privato / Private collector

 

* samostojna razstava v Galeriji Herman Pečarič / una mostra personale nella Galleria Herman Pečarič; an independent exhibition in Gallery Herman Pečarič

** slikarski material v vrednosti / occorrente per la pittura del valore di / painting material

*** 7-dnevni polpenzion za dve osebi izven glavne turistične sezone / soggiorno in mezza pensione di 7 giorni per due persone, nel periodo della bassa o della media stagione / 7-day half board for two people outside the main touristt season


TTL