Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  PRIREDITVE V ČASU EX-TEMPORA PIRAN 2013
31. 8. - 29. 9. 2013


 

torek / martedì / tuesday 3. 9. 2013

Palača / Palazzo / Palace Apollonio Piran - Pirano

ob / alle / at  20.00

otvoritev razstave / inaugurazione della mostra / opening of exhibition

a

Nataša Bezić

slike / dipinti / paintings

3. 9.–17. 9. 2013

organizator / organizzatore / organizer: Etigraf d.o.o. Piran 

ponedeljek–sobota / da lunedi a sabato / Monday - Saturday: 10.00–12.00, 17.00–19.00

nedelja / domenica / Sunday: 10.00–12.00

sobota / sabato / Saturday, 7. 9.: 10.00–24.00

nedelja / domenica / Sunday, 8. 9.: 11.00–18.00

 

sreda / mercoledì / wednesday 4. 9. 2013

Tartinijev trg / Piazza Tartini / Tartini Square

ob / alle / at  9.00–12.00

a

Otroški Ex-tempore

Ex-tempore di pittura per bambini

Children’s Painting Ex-tempore

organizator / organizzatore / organizer: Vrtec Mornarček Piran

 

Minoritski samostan sv. Frančiška / Il convento dei frati minori di S. Francesco / The Convent of St. Francis Piran - Pirano

ob / alle / at  19.00

otvoritev razstave / inaugurazione della mostra / opening of exhibition

 

Impresije / IMPRESSIONI / IMPRESSIONS

fotografije / fotografie / photographs

4.–8. 9. 2013

organizator / organizzatore / organizer: Fotoklub Portorož

ponedeljek–petek / da lunedi a venerdi / Monday - Friday:

17.00–21.00

sobota / sabato / Saturday, 7. 9.: 10.00–24.00

nedelja / domenica / Sunday, 8. 9.: 11.00–18.00

 

Pastoralno kulturni center / Centro culturale pastorale / Pastoral and Cultural Center »Georgios« Piran - Pirano

ob / alle / at  20.30

 

glasbeno slikarski perfomans /esecuzione artistico musicale / music and painting performance

a

The open trio & Simon Kastelic

organizator / organizzatore / organizer: Galerija Insula Izola-Isola

 

četrtek / giovedì / thursday 5. 9. 2013

Tartinijeva hiša / Casa Tartini / Tartini’s House Piran - Pirano

ob / alle / at  19.00

otvoritev razstave / inaugurazione della mostra / opening of exhibition

Keramika in slike / Ceramica e dipinti / ceramics and paintings

mentorici / mentori / guidance of: Apolonija Krejačič in Liliana Stipanov

5.–20. 9. 2013

urnik / orario / opening hours:

torek–nedelja / da martedi a domenica / Tuesday - Sunday:

11.00–12.00, 17.00–18.00

 

Terasa Mestne galerije / Terrazzo della Galleria civica / Terrace of the Piran City Gallery Piran - Pirano

ob / alle / at  20.00

koncert / concerto / concert

a

violina / violino / violin  ROK KLEVA IVANČIČ

diatonična harmonika / fisarmonica diatonica / diatonic button accordion MANUEL ŠAVRON

Degustacija francoskih vin iz mesta / Degustazione di vini francesi della città di / Tasting of wines from the French town Marols - Village d’Artistes pod pokroviteljstvom častne konzulke RS v Saint-Etiennu, ga. / sotto il patrocinio del console onorario della RS a Saint-Etienne, sig.ra / under the patronage of the Honorary Consul of Slovenia in Saint-Étienne, France,  Mrs. Tatiana Dumas Rodica

organizatorja / organizzatori / organizers: Comunità degli italiani Giuseppe Tartini Pirano / Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran in / e / and Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano / Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran

 

petek / venerdì / friday 6. 9. 2013 

Monfort Portorož - Portorose

ob / alle / at  14.00

SARDELJADA / FESTA DELLE SARDELLE / SARDINE PICNIC

 

sobota / sabato / saturday 7. 9. 2013

Pod pokroviteljstvom župana Občine Piran, g. Petra Bossmana / Con il patrocinio del sindaco del Comune di Pirano, sig. Peter Bossman / Under the patronage of the Honourable Peter Bossman, Mayor of Piran

Tartinijev trg / Piazza Tartini / Tartini Square

ob / alle / at  10.00–17.00                 

RAZSTAVA SLIK iz konkurence za nagrade

MOSTRA DEI DIPINTI in GARA per i premi

EXHIBITION OF PAINTINGS from the award competition

 

Tartinijev trg / Piazza Tartini / Tartini Square

ob / alle / at  20.00

SLAVNOSTNA PODELITEV NAGRAD

CEREMONIA DI CONFERIMENTO DEI PREMI

THE AWAED CEREMONY

vodi / conduce / host of ceremony: MATEJ RODELA

 

kulturni program / programma culturale / cultural programme:

a

NEKAJ BISEROV IZ SANJSKE ZGODOVINE / ALCUNE PERLE STORICHE / A FEW PEARLS FROM A DREAM HISTORY

gledališčnik in literat / attore teatrale e letterato / featuring theatre performer and writer: Andrej Rozman RozA

 

Mestna galerija Piran  / Galleria Civica Pirano / City Gallery Piran

ob / alle / at  20.30

otvoritev razstav slik in keramike / inaugurazione delle mostre dei dipinti e ceramica / opening of exhibitions of paintings and ceramics

EX-TEMPORE PIRAN 2013

7.–29. 9. 2013

urnik / orario / opening hours: torek–nedelja / da martedi a domenica / Tuesday - Sunday: 11.00–18.00

 

 

Prireditev sta omogočila  / La manifestazione è stata organizzata grazie al patrocinio dei / The event was made possible by:

1  

Sponzorji / Sponsor / Sponsors:

2 

Soorganizatorji / Organizzato in collaborazione con / Coorganizers:

3 

 

 


TTL