Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  XIV. MEDNARODNI EX-TEMPORE KERAMIKE
Pravilnik / Regolamento / Rules


 

Tehnika: vse keramične tehnike

Tema: prosta  

Čas izdelave: od marca do 1. junija 2013

Velikost: do 100 cm

Teža: prenosljivo (do 20 kg)

Kompozicija: največ iz treh kosov

Označba: v svežo glino vrezan znak EX 2013 ter inicialke imena in priimka ali avtorjev znak.

Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Kompozicija je lahko sestavljena iz največ treh kosov (obvezno priložena fotografija ali skica postavitve).

Za prvi izbor mora biti delo fotografirano iz najmanj treh osnovnih zornih kotov, 5 posnetkov, v formatih JPG, TIF ali RAW (minimalno 1000 pix na stranico).

Obvezno so priloženi: naslov dela, dimenzije, tehnika, prodajna cena in že znane formalnosti (ime in priimek, točen naslov, telefon in e- mail).

Fotografije morajo prispeti najkasneje do 1. junija 2013 

na naslov: Obalne galerije Piran

              XIV. mednarodni ex-tempore keramike

              Tartinijev trg 3

              6330 Piran 

ali po elektronski pošti: 

obalne.galerije@gmail.com

Prvi izbor na podlagi slikovnega materiala bo opravila mednarodna strokovna žirija. O izboru del za sodelovanje bodo avtorji obveščeni v mesecu juliju 2013.

Za sodelovanje pri izboru na podlagi fotografij ni potrebno plačati vpisnine.

Po prvem izboru na podlagi prispelih fotografij veljajo za sodelovanje na XIII. mednarodnem ex-temporu keramike že ustaljena pravila navedena v Pravilniku.

 

PRAVILNIK 

1.  Rok in kraj oddaje:  

- Razstavišče Monfort, Obala 8, Portorož

od sobote, 31. avgusta do četrtka, 5. septembra 2013 od 10. do 12. in od 16. do 18. ure

- po pošti

do 31. avgusta 2013 na stroške pošiljatelja na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, Slovenija

2.  Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Dela, izbrana na podlagi fotografij, so nezamenljiva z drugim delom.

3.  Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tako za hranjenje po razstavi kot morebitno vračanje keramike! V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti keramično delo.  

4.  Dela, ki bodo prispela močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena in bodo vrnjena naslovniku.

5.  Umetnik lahko na lastno odgovornost in stroške zavaruje delo v času transporta do razstavišča in od razstavišča do avtorja. Organizator je odgovoren za poškodbe del v času razstave. Dela so v času razstave zavarovana.

6.  Vpisnina je 22 €, za študente 11 €

- plačilo ob oddaji dela ali na podračun pri UJP: 01290-6030358891,

- plačila iz tujine: Obalne galerije Piran, Banka Slovenije

                                 Swift: BSLJSI2X

                                 IBAN: SI 56012906030358891

 - lanskoletni udeleženci imajo popust (študentje 10 €, ostali 20 €).

7.  Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal po uveljavljenih standardih.

8.  Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajena dela ne glede na določeno prodajno ceno.

9.  Vsa izbrana dela bodo razstavljena v Mestni galeriji Piran (do začetka oktobra 2013) in naprodaj po ceni,  ki jo določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.

10.  Avtorji so dolžni do konca oktobra 2013 prevzeti razstavljena dela v Mestni galeriji Piran (Tartinijev trg 3). Razstavljena dela, ki so bila poslana  po pošti in opremljena z ustrezno embalažo, lahko organizator vrne po pošti na avtorjeve stroške (obvezno predplačilo). Za poškodbe ob vračanju organizator ne prevzema odgovornosti.

 

 

MEDNARODNA STROKOVNA ŽIRIJA / GIURIA DI ESPERTI INTERNAZIONALI / INTERNATIONAL EXPERT JURY

- Ervin Dubrović (Hrvaška / Croazia / Croatia)

- Mateja Kos (Slovenija / Slovenia / Slovenia)

- Cristina Treppo (Italija / Italia / Italy)

- Tatjana Sirk (tajnik / segretario / secretary)

 

GRAND PRIXxiv. ex-tempore piran...........................................................1000 € 

        OBALNE GALERIJE PIRAN 

 Odkupna nagrada za najbolj izvirno delo* / Premio per l’opera più originale* / Prize for the most original work* 

        OBALNE GALERIJE PIRAN     

* samostojna razstava v Galeriji Herman Pečarič / una mostra personale nella Galleria Herman Pečarič; an independent exhibition in Gallery Herman Pečarič

 

 TTL