Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  TONI BILOSLAV
(24. 4. 1946 – 17. 2. 2013)


 
Pa so vseeno besede nastale v tišini
tiho dalje odšle. Po vodi. Same
sebi napisani stih in zaznamek.
In jaz nem, brez besed stopam za njimi.
 
                                               T. Pavček
 

Za vedno se je poslovil od nas Anton Biloslav (1946 – 2013), ki je do decembra 2012 vodil Obalne galerije Piran.

Žalna knjiga v njegov spomin bo odprta od torka, 19. 2. 2013, do petka, 22. 2. 2013, med 11. in 17. uro v Mestni galeriji Piran.

Žalna slovesnost bo v četrtek, 21. 2. 2013, ob 13.00 uri prav tako v Mestni galeriji Piran.

Od pokojnika se bomo poslovili v soboto, 23. 2. 2013, ob 10. uri na pokopališču v Kopru.

 

Rojen 24. aprila 1946 v Gomili pri Grožnjanu v Istri. V Kopru je končal slovensko osnovno šolo in se po  gimnaziji leta 1967 vpisal na Akademijo lepih umetnosti v Benetkah. Študiral je slikarstvo in grafiko v razredu profesorjev Bruna Saettia in Carmela Zottija ter diplomiral leta 1971. Kot študent je opravljal staž v Studiu za ekonomsko propagando pri osrednjem slovenskem časopisu Delo, kjer se je po končani akademiji za kratek čas redno zaposlil kot grafični oblikovalec.

V Kopru je od leta 1972 do 1974 vodil Galerijo Meduza,  ki je bila prva prodajna galerija v tedanji Jugoslaviji. Leta 1974 je z združitvijo razstavišč v Piranu in Kopru s pomočjo treh obalnih občin ustanovil javni zavod Obalne galerije Piran in postal njihov ravnatelj. 

Od leta 1977 je vodil mednarodni kiparski simpozij v kamnu Forma viva Portorož. Ob 400. letnici ustanovitve Kobilarne Lipica je leta 1980 pripravil mednarodni simpozij kiparjev v Lipici, leta 1996 še mednarodni kiparski simpozij v granitu »Forma viva za slovenske ceste« na Bledu. Bil je med organizatorji in voditelji mednarodne poletne kiparske šole Kornarija v Marušičih, kjer se je v 28 letih obstoja šolalo nad 250 mladih kiparjev iz več kot 30 držav. Leta 1983 je bil izvoljen za častnega člana srbskega Združenja umetnikov uporabne umetnosti. Leta 1986 je bil organizator jugoslovanskega paviljona na Beneškem bienalu. Bil je član številnih mednarodnih strokovnih žirij, pobudnik in organizator mnogih umetniških projektov, tudi Mednarodnega slikarskega Ex-tempora Piran in Piranskih dnevov arhitekture. Leta 1992 je s podporo Ministrstva za kulturo RS ustanovil prvo slovensko galerijo v tujini, Galerijo A + A, ki je do leta 1998 delovala v Madridu in od  leta 1998 naprej deluje v Benetkah. Večkrat je bil povabljen kot gostujoči predavatelj (leta 1998 na La Salle College of Art v Singapurju, leta 2003 na kiparski oddelek Accademie di Belle Arti v Rimu, leta 2004 na mednarodni simpozij ob 100 obletnici prve likovne kolonije na Balkanu v Sičevu v Srbiji). Leta 1999 je sodeloval v organizacijskem odboru svetovnega srečanja umetniških fotografov v Aberdeenu na Škotskem. Leta 2000 je bil komisar v slovenskem paviljonu na arhitekturnem bienalu v Benetkah ter član mednarodne žirije na četrtem mednarodnem natečaju industrijskega oblikovanja Trieste Contemporanea – Travel design. Med leti 2000 do 2004 je bil član Prešernovega sklada pri Ministrstvu za kulturo RS. Od leta 2005 je bil predlagatelj kandidatov za mednarodno nagrado The Kyoto Prize na področju umetnosti.

V zadnjem mandatu ravnateljevanja je vodil obnovo piranske Mestne galerije, ki je bila po dolgoletnem prizadevanju odprta  18. maja 2012. Upokojil se je konec leta 2012.

N. Marvin
TTL