Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  GANI LLALLOSHI
Unter Balkans Himmel / Pod balkanskim nebom


  Galerija Banke Koper, Pristaniška 14, Koper
19. oktober 2011 - 13. marca 2012
 

 

Otvoritev: sreda, 19. oktober 2011 ob 18. uri 

V organizaciji Obalnih galerij Piran in v sodelovanju z Banko Koper bomo prvič na Primorskem predstavili opus Unter Balkans Himmel slikarja in grafika Ganija Llalloshija. Otvoritev bo v Galeriji Banke Koper (na Pristaniški 14 v Kopru) v sredo, 19. oktobra ob 18. uri, ko bosta dogodek z glasbo pospremili harfistka Anja Gaberc in flavtistka Brina Kafol.

Iz kataloga:
»Unter Balkans Himmel/Pod balkanskim nebom

Celoten ustvarjalni opus Ganija Llalloshija, slikarski in grafični, letos poteka dvajset let od njegove prve samostojne razstave v Mariboru, je v vsebinskem in sporočilnem smislu družbeno angažiran. Razvojne premene in različni cikli dokazujejo njegovo enakovredno zanimanje za figurativno in abstraktno izražanje, prav tako njegov angažma v eksperimentiranju z različnimi sodobnimi tehnologijami, občasno vstopa tudi v raziskovanje multimedije in konceptualnih predstavitev. Ne glede na upodobljeno in ne glede na izbiro zvrsti in tehnike je vedno opazen in v ospredju avtorjev osebni pristop v kritičnem angažmaju o življenju človeka v sodobni družbi in zlasti o aktualnih družbeno-političnih globalnih in lokalnih situacijah. Prvič na Primorskem predstavljamo opus Pod balkanskim nebom: iz slik v tehniki akrilov na platnu velikih formatov kljub prepoznavnim motivom veje posebno močna ekspresivna nota v smislu skrajno subjektivne izpovedi.

Gani Llalloshi več kot dvajset let aktivno soustvarja slovensko sodobno likovno stvarnost kot raziskovalec in iskalec maksimalnih možnosti likovnega izraza in sporočila. Po končani diplomi na oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost leta 1989 v rodni Prištini je študij nadaljeval na ljubljanski ALU, kjer je dokončal slikarsko in grafično specialko, izpopolnjeval se je še v Parizu in v Berlinu. Vsaka njegova samostojna razstava kakor tudi sodelovanje na skupinskih predstavitvah pomeni avtorjev osebni nagovor gledalcu: z diskretno izzivalno, večkrat tudi z atraktivno provokativno podobo, ponavadi veristično vizualizirano, a umeščeno v premišljeno načrtovani vsebinski koncept, izzove obiskovalca v poglobitev in odkrivanje novih interpretativnih dimenzij, ki pa daleč presegajo zgolj prepoznavno zunanjo figuraliko. Zato je vsakršna njegova javna predstavitev tudi vedno novo presenečenje za ljubitelje likovne umetnosti in za stroko. Ob znanih starejših ciklih "History", "Ekran", »FreeMarket«, »This is not tv«, pa letošnjega »Fly fly white bird« in drugih je v letu 2010 ustvaril serijo le štirih slik po številu, ki pa so po izraznosti in po velikosti monumentalna, že na prvi pogled drugačna in neprimerljiva, skrivnostno darežljiva tudi s pomenljivim poimenovanjem Unter Balkans Himmel / Pod balkanskim nebom.

Gani Llalloshi nas z upodobitvami konkretnih prizorov skupin živali, premišljeno izbranih (ptice, metulji, kače in volkovi) - le-te so s svojo fizično prepoznavno pojavnostjo še nosilke znanih metaforičnih simbolov in pomenov, izzove, da vstopimo v drugačen svet in to na popolnoma
nepričakovan in tudi vznemirljiv način. Podobotvorni elementi iz živalskega sveta so za gledalca dostopni v razumevanju, hkrati pa so prikrito skrivnostno pomenljivi za različna emocionalna in mentalna podoživljanja. Realna in konkretna situacija ožjega in širšega geografskega prostora in konkretnega časa, intimna samospraševanja o splošni obče globalni problematiki in izvorni tradiciji so mu neprekinjeno recipročni navdihi. Llalloshi jih v premišljeni nameri transformira v izbrano metaforiko in figuraliko, kar zgodbam doda pridih nekonvencionalnega, celo provokativnega v sicer privlačno barviti podobi. Ohranja klasično sliko in vse njene pojavnosti, pa vendar nas vseeno šokira: tudi predstavljene podobe ponovno dokazujejo njegov angažma v lastni izpovedni kodi, v lastnem vsebinsko-izraznem konceptu, pogojenem le z njegovim najbolj intimnim videnjem in soočenjem z realnostjo. Vse kar nosi v sebi, najgloblje v svoji podzavesti, od želja do strahov, od tesnob do fantazij, prav tako lastne izkušnje, razumevanja in vedenja opredmeti v simbolne podobe, iz katerih veje posebna, nekje skoraj zastrašujoča tišina in vedno misteriozno privlačna svetloba. S premišljeno izbiro kromatskih vrednosti doseže atmosfero, s katero razstava kot celota in prav tako posamična slika presegajo zgolj verističnost upodobljenega. Razpoloženjsko-svetlobni fluid je v vsaki zgodbi drugačen: je temen ali svetel, lunaren ali sončen, nočen ali dnevni, slike nam lahko asocirajo štiri letne čase, štiri dnevne čase, štiri elemente sveta, in drugo. Tako zastavljene svetlobne variacije in intenzivni barvni kontrasti, podkrepljeni še z izbranimi figuralnimi liki na diskretno aluziven način asocirajo na univerzalno bipolarnost, na naša vsadanja razmišljanja in spraševanja kaj je prava resnica in kaj fikcija, kje so meje med željami in fantazijami, med sedanjostjo in preteklostjo, med realnim in mitskim. Gani Llalloshi kot senzibilni opazovalec in ustvarjalec se - s številnimi življenjskimi izkušnjami in vedenji, s spoštljivim odnosom do preteklosti in s kritičnim dojemanjem sedanjosti - izraža s samosvojo likovno poetiko. Sestavlja jo iz osebnih znakov kot nosilcev vsebinsko močne metaforike ter s sugestivnimi in spontanimi zamahi s čopičem, ki napolnjujejo slikarska polja s koloritom, ki je prav tako nosilec simbolične pomenskosti. Podobe so v izbrani medij opredmetene njegove najbolj intimne zgodbe in jih daje slehernemu obiskovalcu, da se zaustavi v razmislek, v podoživljanja in različne vsebinske interpretacije.« Nives Marvin


Kratka biografija
Gani Llalloshi je rojen leta 1965 v Prištini (Kosovo). Po končani Akademiji za likovno umetnost v Prištini, kjer je na oddelku za slikarstvo (prof. Nysret Salihamenxhiqi) diplomiral leta 1989, je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost leta 1991 zaključil še slikarsko specialko pri profesorju Andreju Jemcu ter leta 1993 grafično specialko pri profesorju Lojzetu Logarju. Kot študent štipendist DAAD je v letih 1997/98 študiral na HDK v Berlinu. Od leta 1990 je član DSLU. Živi in dela v Piranu

 

Foto /Miha Fras/: Unter Balkans Himmel / Pod balkanskim nebom, 2010, akril na platnu, 200 x 300 cm


TTL