Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  XII. Mednarodni ex-tempore keramike


 

a

 

Tehnika: vse keramične tehnike

Tema: prosta

Čas izdelave: od marca do 1. junija 2011

Velikost: do 100 cm

Teža: prenosljivo (do 20 kg)

Kompozicija: največ iz treh kosov

Označba: v svežo glino vrezan znak EX 2011 ter inicialke
imena in priimka ali avtorjev znak.

Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Kompozicija je lahko sestavljena iz največ treh kosov (obvezno priložena fotografija ali skica postavitve).

Za prvi izbor mora biti delo fotografirano iz najmanj treh osnovnih zornih kotov, 5 posnetkov, v formatih JPG, TIF ali RAW (minimalno 1000 pix na stranico).
Obvezno so priloženi: naslov dela, dimenzije, tehnika, prodajna cena in že znane formalnosti (ime in priimek, točen naslov, datum rojstva, telefon in e- mail).

Fotografije morajo prispeti najkasneje do 1. junija 2011
na naslov:
Obalne galerije Piran
XI. mednarodni ex-tempore keramike
Tartinijev trg 3
6330 Piran

ali po elektronski pošti: galerija.meduza@obalne-galerije.si

Prvi izbor na podlagi slikovnega materiala bo opravila mednarodna strokovna žirija.

O izboru del za sodelovanje bodo avtorji obveščeni v mesecu juliju 2011.

Za sodelovanje pri izboru na podlagi fotografij ni potrebno plačati vpisnine.

Po prvem izboru na podlagi prispelih fotografij veljajo za sodelovanje na XII. mednarodnem ex-temporu keramike že ustaljena pravila navedena v Pravilniku.

 

PRAVILNIK

1. Rok in kraj oddaje:
- Galerija Herman Pečarič, Leninova 1, Piran
od sobote, 10. do četrtka, 15. septembra 2011 od 10. do 12. in od 16. do 18. ure

- po pošti: do 1. septembra 2010 na stroške pošiljatelja
na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, Slovenija

2. Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Dela, ki so bila izbrana na podlagi fotografij so nezamenljiva z drugim delom.

3. Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tako za hranjenje po razstavi kot morebitno vračanje keramike! V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti keramično delo do konca oktobra 2011. Delu je treba priložiti prodajno ceno in točen naslov pošiljatelja za vračanje.

4. Dela, ki bodo prispela močno poškodovana ali uničena,
ne bodo razstavljena in bodo vrnjena naslovniku.

5. Umetnik lahko na lastno odgovornost in stroške zavaruje delo v času transporta do razstavišča in od razstavišča do avtorja. Organizator je odgovoren za poškodbe del v času razstave. Dela so v času razstave zavarovana.

6. Vpisnina je 22 €, za študente 11€.
- plačilo ob oddaji dela ali na podračun pri UJP: 01290-6030358891,
- plačila iz tujine:
Obalne galerije Piran,
Banka Slovenije
Swift: BSLJSI2X
IBAN: SI 56012906030358891
- lanskoletni udeleženci imajo popust (študentje 10 €, ostali 20 €).

7. Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal po uveljavljenih standardih.

8. Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajena dela ne glede na določeno prodajno ceno.

9. Vsa izbrana dela bodo razstavljena v Galeriji Herman Pečarič (razstava bo na ogled do konca septembra 2011) in naprodaj po ceni, ki jo določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.

10. Avtorji so dolžni do konca oktobra 2011 prevzeti razstavljena dela v galeriji Herman Pečarič v Piranu. Razstavljena dela, ki so bila poslana po pošti in opremljena z ustrezno embalažo, lahko organizator vrne po pošti na avtorjeve stroške (obvezno predplačilo). Za poškodbe ob vračanju organizator ne prevzema odgovornosti.


NAGRADE

I. GRAND PRIX XII. mednarodnega ex-tempora keramike

1000 € STUDIO GALERIJA GASSPAR PIRAN

II. Velika odkupna nagrada

700 € ARTINVEST d.o.o., PIRAN

III. Odkupna nagrada

500 € SCARBO d.o.o., KOPER

IV. Odkupna nagrada za najbolj izvirno delo:
samostojna razstava v Galeriji Herman Pečarič

OBALNE GALERIJE PIRAN / GALLERIE COSTIERE PIRANO


MEDNARODNA STROKOVNA ŽIRIJA 

- Franco Bertoni, Faenza (Italija / Italia / Italy)
- Višnja Slavica Gabout, Zagreb (Hrvaška / Croazia / Croatia)
- Mateja Kos, Ljubljana (Slovenija / Slovenia / Slovenia)
- Tatjana Sirk, Piran (tajnik / segretaria / secretary)

 

 TTL