Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  FOTOGRAFIJA, KI JE NI
Razstava o fotografiji


  Mestna galerija Piran
19. 12. 2008 - 1. 2. 2009

 

Otvoritev: petek, 19. 12. 2008 ob 19. uri

Kurator / Curator: Vasja Nagy


Sodelujoči umetniki:
Aleksandra Vajd & Hynek Alt, Arven Šakti Kralj Szomi, Barbara Milavec, Romina Dušić, Boštjan Pucelj, Bojana Tomše, Marketa Kinterova, Marketa Othova, Tilen Žbona, Borut Peterlin, Tanja Lažetić, Kiki Omerzel, Dejan Habicht, Špela Kasal, Peter Koštrun, Saša Štucin, Manja Zore, son:DA, Lorena Matic, Artgroup RGB, Antonio Živkovič, Tanja Verlak, Jernej Humar, Andrej Tisma, Jenny Rova, Roy Lagrone, Peter Tillessen, Günther Selichar, Marco Citron, Vlasta Delimar, Ulay, Helen Sear, Hermes Payrhuber, Anita Witek, Bojan Radovič, Ewald Maurer, Tamara Horáková, Michele Spanghero, Emilie Delugeau, Ernst Logar, David Vatovec, Janez Pelko, Dragana Jurišić, Anita Pavlič, Mahony, Herwig Kempinger, Jasna Klančišar


Besedila za publikacijo prispevali:
Sylvia Grace Borda, Andraž Beguš, Ruth Horak, Vasja Nagy

Po razstavah Intimno (2006), ki je obravnavala intimnost v sodobni fotografiji in Fotografije (2007), ki je izpostavila vprašanja o povezavi fotografskega medija s fizično resničnostjo, je Vasja Nagy letos v Obalnih galerijah Piran kot gostujoči kustos pripravil tretjo tematsko fotografsko razstavo.
Ob srečevanju s tem, tako priljubljenim in v sodobnem času vseprisotnim medijem, se porajajo številna vprašanja. Z njimi raziskujemo vedno nove pomene v njem. Na prvo razstavo so bile večinoma vključene dokumentarne fotografije, ki so prikazovale predmete, prostore in ljudi. Druga razstava pa je predstavila fotografije kot avtonomne umetniške objekte, za katere se zdi, da imajo več skupnega s slikarstvom in računalniško grafiko kot klasičnim fotografskim svetom. Glavna tema je bila redukcija fotografskega objekta.
Letošnji projekt poskuša prodreti še globje v fotografsko substanco. Namesto prikazovanja fotografij v galeriji, razsiskuje po prostoru, ki je onkraj papirnatih, celuloidnih in svetlobnih objektov, vendar še vedno ostaja povezan s fotografijo in fotografskim mišljenjem.
47 umetnikov in trije teoretiki bodo s svojimi prispevki na postavitvi v Mestni galeriji v Piranu ter v publikaciji, ki bo izšla ob tej priložnosti pokazali, da fotografija najbolj je takrat, ko je ni.


After the exhibitions Intimate (2006) that dealt with intimacy in contemporary photography and Photographs (2007) which pointed out issues between photography as medium and physical reality, this year Vasja Nagy as guest curator at Obalne galerije Piran realises another thematic exhibition on photography.
Through numerous questions that arise at encounters with this, in modern times so omnipresent and popular medium we keep discovering new meanings that occur around it. In the Intimate exhibition mostly documentary photographs representing objects, spaces and people were shown, while Photographs presented photographs as autonomous art objects that seem to be more connected to painting and computer graphics than to classical world of photography. Main topic was reduction of the object of photography.
This year's project is penetrating even further through photographic substance. Instead of just hanging pictures in a gallery space will explore space beyond the objects made of paper, celluloid or light, but still remains connected to photography and photographic mind.
For the exhibition, artists who express through photography, and theorists, with an interest in photography were invited to this exploration and the set-up together with the publication will show that a photograph is most present when there is no photograph.


Razstavo sta podprla / The exhibition is supported by:

 

 

 

 TTL